Academics

Achievements

Achievers of SSLC Examination - 2023-24Anusha B
98.08%

Sakina Khan
97.28%

Haifa Khan
96.48%


Jayashree V
96.32%


Spoorthi S
95.68%


Varshini S
95.68%


Disha Ram
95.52%

Sumaira Sanaz
95.52%

Zunaira Zeeshan
95.40%


Afra Khanum
94.88%


Zuha Iman I
94.40%


Lipika K Rao
94.40%


Vriti S Rathod
94.24%


Aditi Krishna
94.08%

Nida Anjum
94.08%

Supritha P Shetty
94.08%


Sarah Hayath
93.92%


Kushi S
93.44%


Raisa Fathima
93.12%


Bindushree S
92.96%

Shima Fathima A
92.64%

Syeda Saima
92.64%

Chitrakari Charitha Varma
92.48%

Lathika K Rao
92.48%

Shraddha Belavarthy
92.48%

Subiya Fathima
92.32%

Sarah Khan
92.32%

Yashita Shekar
92.32%

Niharika Murthy
92%

Keerthana H
92%

Adiba Zain
91.84%


Dhanyashree Bai M A
91.84%

Syeda Afifa
91.84%

Zuha Fathima Shaik
91.84%

Prateeksha V
91.68%

Tehreem Fathima
91.52%

Monisha A M
91.36%


Dhyana H
91.20%

Kruthi R
91.04%

Sharon Sancia J
90.88%

Hemanya N
90.72%

Dhruthi Lokesh
90.40%

Janya M
90.40%


Preethi
90.24%

Esther Mascarenhas
90.08%

Khadija Tul Kubra
90.08%
SSLC Board Exam - 2023-24
The Toppers of CCHS

Sl.No. Name Total Percentage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Anusha B
Sakina Khan
Haifa Khan
Jayashree V
Spoorthi S
Varshini S
Disha Ram
Sumaira Sanaz
Zunaira Zeeshan
Afra Khanum
Zuha Iman I
Lipika K Rao
Vriti S Rathod
Aditi Krishna
Nida Anjum
Supritha P Shetty
Sarah Hayath
Kushi S
Raisa Fathima
Bindushree S
Shima Fathima A
Syeda Saima
Chitrakari Charitha Varma
Lathika K Rao
Shraddha Belavarthy
Subiya Fathima
Sarah Khan
Yashita Shekar
Niharika Murthy
Keerthana H
Adiba Zain
Dhanyashree Bai M A
Syed Afifa
Zuha Fathima Shaik
Prateeksha V
Tehreem Fathima
Monisha A M
Dhyana H
Kruthi R
Sharon Sancia J
Hemanya N
Dhruthi Lokesh
Janya M
Preethi
Esther Mascarenhas
Khadija Tul Kubra
613
608
603
602
598
598
597
597
594
593
590
590
589
588
588
588
587
584
582
581
579
579
578
578
578
577
577
577
575
575
574
574
574
574
573
572
571
570
569
568
567
565
565
564
563
563
98.08%
97.28%
96.48%
96.32%
95.68%
95.68%
95.52%
95.52%
95.40%
94.88%
94.40%
94.40%
94.24%
94.08%
94.08%
94.08%
93.92%
93.44%
93.12%
92.96%
92.64%
92.64%
92.48%
92.48%
92.48%
92.32%
92.32%
92.32%
92.00%
92.00%
91.84%
91.84%
91.84%
91.84%
91.68%
91.52%
91.36%
91.20%
91.04%
90.88%
90.72%
90.40%
90.40%
90.24%
90.08%
90.08%